Polityka prywatności

Polityka prywatności

Moolea Agnieszka Leonowicz (określana jako „ja”, i „moje”) jest w pełni zaangażowana w ochronę naszych klientów. Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) określa, na jakiej podstawie wszelkie dane osobowe, które od Ciebie zbieramy lub które nam przekazujesz, będą przez nas przetwarzane. Stworzyliśmy niniejszą Politykę, aby wykazać nasze zaangażowanie w ochronę prywatności wszystkich odwiedzających nasza witrynę internetową i klientów naszych produktów/usług. Zobowiązujemy się zapewnić, że wszystkie produkty, usługi i działania udostępniane za pośrednictwem naszych stron internetowych i sklepów są dostarczane w bezpiecznym środowisku.

Moolea Agnieszka Leonowicz jest administratorem danych czynności przetwarzania opisanych poniżej. Oznacza to, że Moolea Agnieszka Leonowicz decyduje, dlaczego i w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe.

Niniejsza Polityka może od czasu do czasu ulegać zmianom, dlatego prosimy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że są Państwo zadowoleni z wszelkich zmian. Polityka ta została ostatnio aktualizowany w dniu 4 lutego 2020 r.

Dane, które zbieramy i jak je zbieramy.

Gromadzone przez nas dane osobowe i sposób ich gromadzenia są następujące:

Dane osobowe, które nam przekazujesz. Są to informacje o Tobie, które przekazujesz nas, wprowadzając informacje za pośrednictwem mojej strony internetowej, platform mediów społecznościowych lub korespondując z nami telefonicznie, e-mailem lub w inny sposób.

Te dane osobowe są podawane dobrowolnie. Obejmuje to informacje podawane podczas rejestracji w celu korzystania z naszej witryny, zamawiania produktów, które dostarczamy za pośrednictwem naszej witryny, publikowania materiałów na naszych blogach, forach, wiki i innych aplikacjach społecznościowych, zamawiania usług i zarządzania kontem online (w tym uzyskiwania dostępu dokumentacji i prowadzenia ze mną korespondencji telefonicznie, mailowo lub w inny sposób). Takie informacje mogą obejmować między innymi tytuł, imię i nazwisko, adres dostawy lub adres rozliczeniowy, adres e-mail, dane karty płatniczej, informacje o sprzedaży związane ze sprzedażą produktów użytkownikowi, dane dotyczące korespondencji i komunikacji oraz numery telefonu i faksu.

Możemy również poprosić o informacje, gdy zgłosisz problem z naszą witryną. Jeśli wypełnisz jakiekolwiek ankiety, które prosimy o wypełnienie w celach badawczych, również w takich okolicznościach będziemy zbierać informacje. Informacje, które nam przekazujesz, obejmują Twoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, szczegóły zapytania i mogą zawierać zapisy wszelkiej korespondencji i odpowiedzi na dowolne ankiety.

Dane osobowe, które zbieramy o Tobie. Możemy automatycznie zbierać szczegóły transakcji, które przeprowadzasz za pośrednictwem witryny, i twoich wizyt na naszej stronie, w tym między innymi dane o ruchu, dane o lokalizacji, blogi i inne dane komunikacyjne oraz zasoby, do których masz dostęp. Możemy również automatycznie zbierać informacje techniczne, w tym anonimowe dane zbierane przez serwer hostingowy w celach statystycznych, adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia komputera lub urządzenia z Internetem, typ i wersja przeglądarki, ustawienie strefy czasowej, wtyczka przeglądarki w typach i wersjach, systemie operacyjnym i platformie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Pliki cookie. Możemy również zbierać wszelkie dane osobowe, na udostępnianie których wyrazisz zgodę, które są częścią Twojego profilu publicznego lub sieci społecznościowej strony trzeciej, typu i wersji, ustawienia strefy czasowej, typów i wersji wtyczek do przeglądarki, systemu operacyjnego i platformy.

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Cele, dla których wykorzystujemy Twoje dane oraz podstawa prawna wynikająca z przepisów o ochronie danych, na których polegamy, zostały wyjaśnione poniżej.

Wykonanie zawartej z Państwem umowy lub podjęcie kroków w celu jej zawarcia . Możemy wykorzystywać i przetwarzać Twoje dane osobowe w przypadku, gdy dostarczyliśmy Ci (lub nadal dostarczamy Ci) jakiekolwiek produkty lub usługi, w przypadku gdy przetwarzamy Twoje zamówienie, w przypadku gdy zorganizowaliśmy dostawę produktów lub usług innej firmy lub gdzie rozmawiasz z nami na temat nowego produktu lub usługi. Wykorzystamy te informacje w związku z umową na dostawę produktów lub usług, gdy będzie to konieczne do wykonania tej umowy z Tobą lub do jej zawarcia. Proszę zobaczyć Dane, które zbieramy i jak je zbieramy powyżej, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rodzajów danych osobowych, które przetwarzamy w tych celach.

Uzasadnione interesy.
Możemy wykorzystywać i przetwarzać Twoje dane osobowe tam, gdzie musimy realizować swoje uzasadnione interesy jako firma lub interesy osoby trzeciej w następujących celach:

• do działań marketingowych (innych niż polegamy na Twojej zgodzie na kontaktowanie się z Tobą przez e-mail lub SMS z informacjami o moich produktach i usługach lub udostępnianie Twoich danych stronom trzecim w tym samym celu, jak wyjaśniono poniżej w Zgodzie na przetwarzanie danych);

• do analizy w celu opracowania naszej strategii marketingowej oraz w celu poprawy i spersonalizowania obsługi klienta (w tym w celu ulepszenia rekomendacji, które przedstawiamy na naszej stronie internetowej);

• aby spersonalizować Twoje zakupy, na przykład sposób, w jaki korzystasz z naszej strony internetowej, aby zapewnić Ci spersonalizowane oferty lub pomysły na zakupy;

• przeprowadzanie badań rynkowych, samodzielnie lub w renomowanych agencjach;

• korespondować lub komunikować się z Tobą;

• aby zweryfikować dokładność danych, które posiadamy o Tobie i stworzyć lepsze zrozumienie Ciebie jako klienta;

• aby pomóc nam lepiej zrozumieć Ciebie jako klienta, produkty i usługi, które konsumujesz, jak je konsumujesz i jak robisz zakupy w Moolea, abyśmy mogli Ci lepiej służyć;

• w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, abyśmy podjęli kroki w celu ochrony Twoich informacji przed utratą lub uszkodzeniem, kradzieżą lub nieautoryzowanym dostępem;

• w celu zapobiegania oszustwom i innym działaniom przestępczym;

• w celu spełnienia prośby od Ciebie w związku z wykonywaniem Twoich praw (na przykład w przypadku, gdy poprosiłeś nas, abyśmy nie kontaktowali się z Tobą w celach marketingowych, zachowamy to na mojej liście wykluczeń, aby móc zastosować się do Twoich próśb);

• ocena i ulepszanie naszych usług dla klientów, sklepów i strony internetowej;

• do zarządzania zapytaniami, skargami lub roszczeniami; oraz

• o ustanowienie i obronę moich praw.

Zgoda na przetwarzanie danych. Możemy wykorzystywać i przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli wyraziłeś na to zgodę. To zawiera:

• Aby skontaktować się z Tobą w celu uzyskania informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i/lub usług, jeśli masz (i) zarejestrował u nas konto online i (gdy nie mamy innej podstawy do kontaktu z Tobą) zaznaczył, że chciałbyś otrzymywać od nas takie materiały marketingowe; (ii) zarejestruj się na naszej liście mailingowej, e-mailach lub usługach tekstowych za pośrednictwem naszej strony internetowej lub innego dostępnego medium; lub (iii) kiedy odświeżasz swoje preferencje marketingowe i wyrażasz zgodę, odpowiadając na nasze żądanie.

W dowolnym momencie możesz wycofać swoją zgodę na wykorzystanie Twoich danych w dowolny z tych sposobów. Proszę zobaczyć Wycofanie zgody dla dalszych szczegółów.

Podając swoje dane osobowe i rejestrując się u nas lub logując się z nami, gdy wchodzisz na nasze strony internetowe, wyraźnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie i ujawnianie swoich danych osobowych w celach i w inny sposób określony w niniejszej Polityce lub w inny sposób przewidziany przez Regulamin.

Wymóg prawny . Wykorzystamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych: (i) pomoc organowi publicznemu lub organowi dochodzeniowemu; (ii) aby zidentyfikować Cię, gdy się z nami kontaktujesz; i/lub (iii) w celu zweryfikowania dokładności danych, które posiadamy o Tobie.

Istotne zainteresowania . W przypadku, gdy dostarczyliśmy Ci jakiekolwiek produkty, możemy wykorzystać Twoje dane osobowe, aby skontaktować się z Tobą w przypadku pilnych powiadomień dotyczących bezpieczeństwa lub wycofania produktu lub jeśli w inny sposób rozsądnie wierzymy, że przetwarzanie Twoich danych osobowych zapobiegnie lub ograniczy jakiekolwiek potencjalną szkodę dla ciebie. Korzystanie z Twoich danych osobowych w ten sposób leży w Twoim żywotnym interesie.

Inne osoby, które mogą otrzymywać lub mieć dostęp do Twoich danych osobowych

Zdajemy sobie sprawę, że Twoje dane osobowe są cenne i podejmujemy wszelkie uzasadnione środki, aby chronić Twoje dane, gdy są pod naszą opieką.

Osoby trzecie, które dostarczają produkty i usługi

W niektórych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym w celu poprawy obsługi klienta w Moolea Agnieszka Leonowicz. Przesłane nam dane osobowe mogą zostać ujawnione innym firmom członkowskim w celu realizacji zamówienia. Nigdy nie przekażemy Twoich danych innym firmom w sprawach niezwiązanych z Moolea Agnieszka Leonowicz.

Kiedy pytasz lub kupujesz jeden lub więcej z tych produktów lub usług za naszym pośrednictwem, odpowiednia strona trzecia może wykorzystać twoje dane, aby dostarczyć ci informacji i wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z zawartych z nimi umów. Ci zewnętrzni dostawcy produktów mogą udostępniać nam Twoje dane, z których będziemy korzystać zgodnie z niniejszą Polityką. W niektórych przypadkach będą działać jako administrator Twoich danych, dlatego radzimy zapoznać się z ich polityką prywatności.

Nasi dostawcy i usługodawcy

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe zewnętrznym usługodawcom, agentom, podwykonawcom i innym organizacjom w celu świadczenia usług dla nas lub bezpośrednio do Ciebie w imieniu Moolea. Należą do nich dostawcy technologii informatycznych, zarządzania tożsamością, agencje reklamowe, usługi administracyjne, hosting i zarządzanie witrynami internetowymi, analiza danych, tworzenie kopii zapasowych danych, usługi bezpieczeństwa i przechowywania. Kiedy korzystamy z zewnętrznych dostawców usług, ujawniamy im tylko wszelkie dane osobowe, które są im niezbędne do świadczenia ich usług, a mamy podpisaną umowę, która wymaga od nich, aby chronili Twoje dane i nie używali ich inaczej niż przez moje szczegółowe instrukcje.

Podmioty przetwarzające płatności kartą kredytową/debetową

Kiedy kupujesz jakiekolwiek produkty lub usługi online, Twoja płatność kartą kredytową/debetową jest przetwarzana przez zewnętrzną firmę przetwarzającą płatności, która specjalizuje się w bezpiecznym przechwytywaniu i przetwarzaniu transakcji kartą kredytową/debetową online. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące bezpiecznych transakcji, skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych na końcu niniejszej Polityki.

Ankiety satysfakcji klientów

Ponieważ satysfakcja klienta jest dla nas ważna, możemy poprosić zewnętrzną firmę badawczą o skontaktowanie się z Tobą wyłącznie w celu zebrania ogólnych i szczegółowych informacji dotyczących nas oraz naszych produktów i usług.

Inne sposoby, w jakie możemy udostępniać Twoje dane osobowe.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe stronie trzeciej w ramach sprzedaży części lub całości mojej firmy i aktywów dowolnej stronie trzeciej lub w ramach restrukturyzacji lub reorganizacji działalności. Moolea może ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli mamy obowiązek ujawnienia lub udostępnienia ich w celu spełnienia jakiegokolwiek prawnego obowiązku, wykrycia lub zgłoszenia przestępstwa, wyegzekwowania lub zastosowania warunków moich umów lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa moim gościom i klientom, wszelkim organom ścigania, organom regulacyjnym lub innym agencjom rządowym lub innym stronom trzecim zgodnie z wymogami obowiązującego prawa lub regulacji.

Zawsze podejmujemy kroki, aby zapewnić ochronę Twoich praw do prywatności.

Bezpieczeństwo i linki do innych witryn.

Niestety przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich informacji przesyłanych do mojej witryny, a każda transmisja odbywa się na Twoje własne ryzyko. Po otrzymaniu Twoich danych osobowych wprowadzamy rozsądne i odpowiednie środki kontroli, aby zapewnić ich ochronę przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą lub nieuprawnionym dostępem.

Jeżeli podaliśmy (lub wybrałeś) hasło umożliwiające dostęp do konta, jesteś odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Proszę nie udostępniać nikomu swojego hasła.

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych prowadzonych przez inne organizacje. Niniejsza Polityka nie dotyczy tych innych stron internetowych, dlatego zachęcamy do zapoznania się z ich politykami prywatności. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki innych stron internetowych, nawet jeśli uzyskujesz do nich dostęp za pomocą podanych przez nas linków. Ponadto, jeśli połączyłeś się z naszą witryną z witryny internetowej osoby trzeciej, nie możemy odpowiadać za politykę prywatności i praktyki właścicieli i operatorów tej witryny internetowej osoby trzeciej i zalecamy sprawdzenie polityki tej witryny internetowej osoby trzeciej.

Ciasteczka

W naszej witrynie używam małych plików tekstowych zwanych „cookies”, które są umieszczane na Państwa twardych dyskach, aby pomóc w zapewnieniu ulepszonego, dostosowanego do potrzeb witryny. Korzystanie z plików cookie to standardowa procedura operacyjna dla większości stron internetowych. Jeśli nie czujesz się komfortowo z użyciem plików cookie, większość przeglądarek pozwala użytkownikom na rezygnację z ich otrzymywania. W takim przypadku nie będziesz mógł skorzystać z tego procesu rejestracji i możesz znaleźć inne funkcje dla osób z dysfunkcją wzroku. Po zakończeniu wizyty na naszej stronie możesz usunąć plik cookie ze swojego systemu, jeśli chcesz to zrobić. Więcej informacji o tym, w jaki sposób używamy plików cookie i jak je wyłączyć na Twoim urządzeniu, znajdziesz w naszej Polityce plików cookie.

Marketing

Możemy zbierać Twoje preferencje, aby otrzymywać informacje marketingowe bezpośrednio od nas pocztą elektroniczną w następujący sposób:

• Jeśli zarejestrujesz u nas konto online, zapytamy Cię, czy chcesz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych bezpośrednio od nas;

• Jeśli dołączysz do naszej listy mailingowej, skontaktujemy się z Tobą w celu przekazania informacji marketingowych, w tym ofert specjalnych i informacji o nowych produktach;

• Jeśli złożysz zamówienie, możemy skontaktować się z Tobą w celu przekazania informacji marketingowych w sposób wskazany w przedstawionych Ci powiadomieniach, z wyjątkiem sytuacji, gdy wskażesz, że wolisz inaczej; lub

• Od czasu do czasu możemy poprosić o odświeżenie swoich preferencji marketingowych, prosząc o potwierdzenie zgody na dalsze otrzymywanie od nas informacji marketingowych.

Jeśli nie dokonasz zakupu i nie zaznaczyłeś, że wolisz inaczej, możemy wysłać Ci przypomnienie o niekompletnym zakupie.

Masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę (opt-out) na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Zobacz Wycofanie zgody i sprzeciw wobec wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych poniżej, aby dowiedzieć się, jak możesz to zrobić.

Twoje prawa

Masz kilka praw dotyczących swoich danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych. Jeśli chodzi o niektóre prawa, możemy poprosić Cię o informacje w celu potwierdzenia Twojej tożsamości oraz, w stosownych przypadkach, pomocy w wyszukaniu Twoich danych osobowych. Z wyjątkiem rzadkich przypadków, odpowiemy w ciągu jednego miesiąca. (i) data potwierdzenia przez nas Twojej tożsamości lub (ii) jeżeli nie musimy tego robić, ponieważ posiadamy już te informacje, od dnia otrzymania Twojej prośby.

• Dostęp do Twoich danych osobowych. Masz prawo poprosić o kopię informacji, które posiadamy o Tobie, wysyłając wiadomość e-mail lub pisząc do nas na adres podany na końcu niniejszej Polityki. Nie możemy dostarczyć Ci kopii Twoich danych osobowych, jeśli dotyczy to innych osób lub mam inny zgodny z prawem powód, aby nie ujawnić tych informacji.

• Poprawianie i aktualizowanie danych osobowych. Dokładność Twoich informacji jest dla nas ważna i pracujemy nad sposobami, aby ułatwić Ci przeglądanie i poprawianie informacji, które posiadamy na Twój temat. W międzyczasie, jeśli zmienisz swoje imię i nazwisko lub adres/adres e-mail lub odkryjesz, że jakiekolwiek inne posiadane przez nas informacje są niedokładne lub nieaktualne, daj nam znać, kontaktując się z nami w sposób opisany na końcu niniejszej Polityki.

• Wycofanie zgody. W przypadku, gdy opieramy się na Twojej zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, jak określono w sekcji Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, korzystając z danych podanych na końcu niniejszej Polityki. Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę na otrzymywanie marketingu bezpośredniego, na który wcześniej wyraziłeś zgodę, możesz to zrobić za pomocą narzędzia do anulowania subskrypcji. Jeśli wycofasz swoją zgodę, wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych przed wycofaniem jest nadal zgodne z prawem.

• Sprzeciw wobec wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych i zautomatyzowanych decyzji podejmowanych na Twój temat. W przypadku, gdy opieramy się na Twoich uzasadnionych interesach biznesowych jako podstawie prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych w dowolnym celu, jak opisano w sekcji Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe, możesz sprzeciwić się wykorzystaniu Twoich danych osobowych do tych celów, wysyłając wiadomość e-mail lub pisząc do nas na adres podany na końcu niniejszej Polityki. Z wyjątkiem celów, dla których jesteśmy pewni, że nadal możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, tymczasowo przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z Twoim sprzeciwem, dopóki nie zbadamy sprawy. Jeżeli zgodzimy się, że Twój sprzeciw jest uzasadniony Twoimi prawami wynikającymi z przepisów o ochronie danych, na stałe przestaniemy wykorzystywać Twoje dane do tych celów. W przeciwnym razie przedstawimy Ci moje uzasadnienie, dlaczego musimy nadal korzystać z Twoich danych. Możesz sprzeciwić się wykorzystaniu Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, a my automatycznie spełnimy Twoją prośbę. Jeśli chcesz to zrobić, skorzystaj z naszego narzędzia do anulowania subskrypcji. Możesz również zakwestionować decyzję podjętą na Twój temat w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, kontaktując się z nami w dowolnym ze szczegółów opisanych na końcu niniejszej Polityki.

• Usunięcie Twoich danych osobowych lub ograniczenie ich przetwarzania. W pewnych okolicznościach możesz poprosić o usunięcie swoich danych osobowych z naszych systemów, wysyłając wiadomość e-mail lub pisząc do nas na adres podany na końcu niniejszej Polityki. O ile nie istnieje powód, dla którego prawo zezwala nam na dłuższe wykorzystywanie Twoich danych osobowych, dołożymy uzasadnionych starań, aby spełnić Twoją prośbę. Możesz również poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli uważasz, że jest to niezgodne z prawem, sprzeciwiasz się ich wykorzystaniu, a nasze dochodzenie jest w toku lub chcesz, abyśmy zachowali je w związku z postępowaniem sądowym. W takich sytuacjach możemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy ich przetwarzanie jest ograniczone, jeśli mamy Twoją zgodę lub jesteśmy na to prawnie upoważnionymi, na przykład w celu przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby lub firmy lub w związku z postępowaniem sądowym .

• Przenoszenie danych osobowych w uporządkowanym pliku danych. Jeżeli opieramy się na Twojej zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych lub potrzebujemy ich przetwarzania w związku z Twoją umową, jak określono w sekcji Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe i przetwarzamy te informacje elektronicznie, możesz poprosić nas o podanie z kopią tych informacji w uporządkowanym pliku danych. Dostarczymy Ci to elektronicznie w ustrukturyzowanej, powszechnie używanej i możliwej do odczytu maszynowego formie, takiej jak plik CSV. Możesz poprosić nas o przesłanie Twoich danych osobowych bezpośrednio do innego usługodawcy, a zrobimy to, jeśli będzie to technicznie możliwe. Nie możemy dostarczyć Ci kopii Twoich danych osobowych, jeśli dotyczy to innych osób lub mam inny zgodny z prawem powód, aby nie ujawnić tych informacji.

Jak długo przechowujemy informacje?

Jeśli zbieramy Twoje dane osobowe, czas, przez jaki przechowuję Twoje dane osobowe, zależy od kilku czynników. Ma to na celu zapewnienie wysokiej jakości i spójnej obsługi. Zawsze zachowamy Twoje dane osobowe zgodnie z prawem i przepisami i nigdy nie zachowamy Twoich danych dłużej, niż jest to konieczne.

Jeśli zarejestrowałeś się, aby otrzymywać ode nas e-maile marketingowe, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak długo jesteś zapisany na naszą listę e-mail marketingową (nawet jeśli Twoje konto zostało zamknięte). Jeśli anulujesz subskrypcję lub Twoja subskrypcja wygaśnie z powodu braku interakcji z naszymi e-mailami marketingowymi, zachowamy Twój adres e-mail na naszej liście zablokowanych, aby upewnić się, że nie wysyłamy Ci e-maili marketingowych.

Jeśli skontaktowałeś się z nami w sprawie skargi lub zapytania, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to uzasadnione w celu rozwiązania Twojej skargi lub zapytania.

Kiedy nie będzie już konieczne przechowywanie Twoich danych, usuniemy z naszych systemów dane osobowe, które posiadamy na Twój temat.

Zmiany w naszej polityce

Możemy od czasu do czasu modyfikować lub poprawiać niniejszą Politykę według własnego uznania, a wszelkie zmiany zostaną powiadomione o tym, zamieszczając zaktualizowaną wersję na naszej stronie internetowej i/lub kontaktując się z Tobą przez e-mail. Wszelkie zmiany zaczną obowiązywać po 7 dniach od daty wysłania przez nas wiadomości e-mail lub daty opublikowania zmodyfikowanej Polityki na naszej stronie internetowej, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej Polityki, aby być poinformowanym o tym, w jaki sposób chronimy Twoje dane i sprawdzać zmiany. Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek aspektem zaktualizowanej Polityki, musisz natychmiast nas o tym powiadomić i zaprzestać korzystania z naszych usług.

Skontaktuj się z nami

Prosimy kierować wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki lub sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, korzystając z naszych danych kontaktowych poniżej.

Jeśli chcesz do nas napisać, napisz do Moolea Agnieszka Leonowicz, Birkenweg 12, 5303 Wurenlingen.

Wózek sklepowy
Przewiń do góry